top of page

Om URO

I URO jobber personer med utviklingshemming/lærevansker
og personer med fagutdanning sammen. 

URO snakker om rus og rusbruk. 
Det vi sier er lett å forstå, og lett å lese. 
Vi vil at alle skal vite hva som skjer hvis de bruker rusmidler. 
Vi vil ikke at noen skader seg. 

snakksåjegforstår.png
URO mener

Alle mennesker er ulike. 

Alle er flinke til noe. 

Alle har rett til å bestemme i eget liv. 

Alle trenger kunnskap for å ta gode valg. 

Det er viktig å ta vare på hverandre. 

Vi må tenke på at det vi gjør påvirker andre. 

Erik_camilla_omsorg.jpg
Hva er utviklingshemming?

 

Utviklingshemming er en diagnose. 

Personer med utviklingshemming er ulike. 

Noen trenger lenger tid for å lære. 

Noen har vansker med å huske. 

Noen har vansker med å forstå ord. 

Noen har problemer med konsentrasjon. 

Noen trenger hjelp for å klare seg. 

Utviklingshemming er ofte medfødt. 

URO 2022

Camilla_knapp_fontene_NY.png

"Det jeg veit om rus, har jeg finni ut sjøl"

erikk_knapp_lettlestNY.png
Knapp_Erik.png
bottom of page