top of page

URO-prosjektet

I URO-prosjektet jobber fagfolk og personer med utviklings-hemming/lære-vansker sammen. 

Vi mener samarbeid er best for å finne gode løsninger. 

URO snakker om rus og rusbruk. 
Det vi sier skal være lett å forstå, og lett å lese. 
Vi vil at alle skal vite hva som skjer når de bruker rusmidler. 
Vi vil hindre at noen skader seg. 

 

Slik tenker vi i URO

Alle mennesker er ulike. 

Alle er flinke til noe. 

Alle har rett til å bestemme i eget liv. 

Alle trenger kunnskap for å ta gode valg. 

Det er viktig å ta vare på hverandre. 

Det er viktig å tenke på hvordan mine valg påvirker andre. 

 

Om rusmidler 

Det er mange ulike lover om alkohol og andre rusmidler. 

Dette er noe av det viktigste: 

Når du er over 18 år har du lov å kjøpe og bruke tobakk, øl og vin. 

Når du er over 20 år har du lov å kjøpe og drikke sprit. 

Det er forbudt å kjøpe alkohol eller tobakk til noen under 18 år. 

Det er bare butikker, vinmonopolet, restauranter og barer som har lov å selge alkohol. 

Det er ulovlig å kjøre bil når du har drukket alkohol. 

 

Narkotika er forbudt  

Hvis politiet finner ut at du har narkotika kan de ta det fra deg. 

Hvis du selger narkotika, kan du få straff.  

 

Lover om rusmidler: 

Alkoholloven 

Narkotikaforskriften med Narkotikalisten 

Legemiddelloven 

Straffeloven 

Vegtrafikkloven 

 

Rapporter

Utviklingshemming

Hva er utviklings-hemming?

Utviklings-hemming er en diagnose. 

Personer med utviklings-hemming er ulike. 

Noen trenger lenger til for å lære. 

Noen har vansker med å huske. 

Noen har vansker med å forstå ord. 

Noen har konsentrasjons-problemer. 

Noen trenger hjelp for å klare seg i samfunnet. 

Utviklings-hemming er ofte medfødt. 

Linker

Tekst om lettlest artikkel i Fontene

fontene kopi.png
Knapp_Erik.png
bottom of page