top of page
avlang-logo.png
FOlogo-rød-_1_.png

Vi samarbeider med

sponsorer_avatarer.png

URO har veldig mange andre venner og hjelpere.
Vi er veldig glade for alle som bryr se om oss.

Vi passer på at URO lettomrus.no gjør en god jobb

Referansegruppe: 

Vernepleier Maria Strømman Berteig 
Rådgiver, helse- og sosialpolitikk og profesjon i FO 

Vernepleier med master i læring i komplekse systemer Bjørn Roar Vagle 

Seniorrådgiver KORUS Stavanger
Vernepleier med master i funksjonshemming og samfunn Frode Dragsten, rådgiver NAKU

Leder i erfaringsutvalget Henriette Hvarnes Hansen 

Norsk forbund for utviklingshemmede, NFU 

Vi passer på at URO gjør det de skal og følger planene sine

Styringsgruppa: 

Ekspert Camilla Melvoll Berntsen 

Styreleder IOGT Region Sør-Norge Tor Arne Walskaar 

Økonomiansvarlig IOG Region Sør-Norge Berit Langseid 

Prosjektleder URO  Lise Holm 

Vi betaler for URO lettomrus.no

Sparebankstiftelsen Sparebanken SØR
https://www.sparebankstiftelsensor.no/  

IOGT Region Sør-Norge: 
https://iogt.no/kontakt-oss/lokalt/region-soer  

FO: https://www.fo.no//  

Dam via NFU:
https://www.nfunorge.org/  
https://dam.no/

 Erik og Camilla.jpeg
Knapp_Erik.png
bottom of page