top of page

Lov og rett

BOK illustrasjon

OM RETTIGHETER 

Alle har rett til informasjon de kan forstå. 

Her kan du lese mer: 

 

Lettlest versjon av FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne, CRPD.  

CRPD slår fast at alle har rett til informasjon om helse på måter de forstår. 

FNs bærkraftsmål, er verdens felles plan for hvordan alle skal få det bra (her kan vi ha plakatene) 

Punkt 3 handler om helse. 

En av tingen FN sier er viktig er å forebygge skadelig bruk av rusmidler. 

Punkt 10 i planen er å jobbe for mindre ulikhet.  

En av tingen FN sier er viktig er at alle blir inkludert. 

 

Norske lover sier også at alle har rett til informasjon. 

Viktig lover er: 

Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 og § 3-2 

Alle skal få tilpasset informasjon 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2 

Kommunen skal passe på at alle får tilpasset informasjon. 

Lettleste versjon av Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming 

Her kan du lese om hvordan kommunene skal jobbe for å gi personer med utviklingshemming og informasjon om rus. 

Lettlest versjon av Menneskerettigheter for personer med utviklingshemming – Det handler om å bli hørt og sett. 

Her kan du lese om hvordan regjeringen legge til rette for menneskerettene, likeverd, likestilling, medvirkning og respekt for det frie valget.  

 

Om rusmidler 

Det er mange ulike lover om alkohol og andre rusmidler. 

Dette er noe av det viktigste: 

Når du er over 18 år har du lov å kjøpe og bruke tobakk, øl og vin. 

Når du er over 20 år har du lov å kjøpe og drikke sprit. 

Det er forbudt å kjøpe alkohol eller tobakk til noen under 18 år. 

Det er bare butikker, vinmonopolet, restauranter og barer som har lov å selge alkohol. 

Det er ulovlig å kjøre bil når du har drukket alkohol. 

 

Narkotika er forbudt.  

Hvis politiet finner ut at du har narkotika kan de ta det fra deg. 

Hvis du selger narkotika, kan du få straff.  

 

Lover om rusmidler: 

Alkoholloven 

Narkotikaforskriften med Narkotikalisten 

Legemiddelloven 

Straffeloven 

Vegtrafikkloven 

 

Bilder av oss med avaterer. TIDSLINJE TEGNING

Rapporter

bottom of page